დეტალური ინფორმაცია

N262
დასახელებაშემოსავლების სამსახური აცხადებს კონკურსს გ.ე.ზ „ნინოწმინდის“ შენობის არქიტექტურული პროექტის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიშემოსავლების სამსახური
საიდინტიფიკაციო კოდი204525585
გამოცხადების თარიღი16-01-2012 18:14
წინადადების მიღება იწყება16-01-2012
სტატუსი წინადადებების მიღება დაწყებულია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n262


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 16-01-2012 18:14
წინადადებების მიღება დაწყებულია 16-01-2012 18:14