დეტალური ინფორმაცია

N297
დასახელებაყაზბეგის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს დ.სტეფანწმინდის ცენტრში მდებარეალ.ყაზბეგის ძეგლის არქიტექტურულ –მხატვრული პროექტის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი241499473
გამოცხადების თარიღი09-02-2012 12:20
წინადადების მიღება იწყება09-02-2012
სტატუსი წინადადებების მიღება დაწყებულია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n297


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 09-02-2012 12:20
წინადადებების მიღება დაწყებულია 09-02-2012 12:21