დეტალური ინფორმაცია

N300
დასახელებათვითმმართველი ერთეული თიანეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს არქიტექტურულ და საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველითიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საიდინტიფიკაციო კოდი232388378
გამოცხადების თარიღი09-02-2012 18:09
წინადადების მიღება იწყება20-02-2012
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n300


შედეგები / ცვლილებები

N300-1
დამატების თარიღი24-02-2012 17:52
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n300_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 09-02-2012 18:09
წინადადებების მიღება დაწყებულია 20-02-2012 10:08
კონკურსი არ შედგა 24-02-2012 17:53