დეტალური ინფორმაცია

N301
დასახელებაშემოსავლების სამსახური აცხადებს კონკურსს რიკოთის საავტომობილო გვირაბით სარგებლობისათვის საფასურის გადახდის კონტროლის პუნქტის ინფრასტუქტურის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე.
შემსყიდველიშემოსავლების სამსახური
საიდინტიფიკაციო კოდი204525585
გამოცხადების თარიღი10-02-2012 16:39
წინადადების მიღება იწყება10-02-2012
სტატუსი წინადადებების მიღება დაწყებულია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n301


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 10-02-2012 16:39
წინადადებების მიღება დაწყებულია 10-02-2012 16:39