დეტალური ინფორმაცია

N304
დასახელებამცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურს (მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ერედის სანიაღვრე არხის მოწყობის) არქიტექტურული და საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიმცხეთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი236094196
გამოცხადების თარიღი13-02-2012 18:41
წინადადების მიღება იწყება14-02-2012
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n304


შედეგები / ცვლილებები

N304-1
დამატების თარიღი24-02-2012 17:18
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n304_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 13-02-2012 18:41
წინადადებების მიღება დაწყებულია 14-02-2012 09:52
კონკურსი არ შედგა 24-02-2012 17:20