დეტალური ინფორმაცია

N306
დასახელებამცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (ქ.მცხეთაში, სოფ. მუხრანში, სოფ. ძველ ქანდაში, სოფ. ქსანში, სოფ. ძეგვსა და სოფ. წეროვანში საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეცვლა-მოწყობის სამუშაოების) არქიტექტურული და საპროექტო მომს. სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიმცხეთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი236094196
გამოცხადების თარიღი13-02-2012 18:58
წინადადების მიღება იწყება14-02-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n306


შედეგები / ცვლილებები

N306-1
დამატების თარიღი07-03-2012 20:49
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n306_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 13-02-2012 18:58
წინადადებების მიღება დაწყებულია 14-02-2012 09:51
გამარჯვებული გამოვლენილია 07-03-2012 20:49