დეტალური ინფორმაცია

N308
დასახელებათვითმმართველი ერთეული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (დ. ხარაგაულში სოლომონ მეფის ქ. N 56, N56ა, სოფ. დიდვაკეში, მოლითში, წიფაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობის) არქიტექტურულ და საპროექტო მომს. სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველითვითმმართველი ერთეული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი243570989
გამოცხადების თარიღი14-02-2012 17:25
წინადადების მიღება იწყება20-02-2012
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n308


შედეგები / ცვლილებები

N308-1
დამატების თარიღი29-02-2012 15:26
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n308_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 14-02-2012 17:25
წინადადებების მიღება დაწყებულია 20-02-2012 09:47
კონკურსი არ შედგა 29-02-2012 15:26