დეტალური ინფორმაცია

N309
დასახელებასამტრედიის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურს საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველისამტრედიის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი238769025
გამოცხადების თარიღი14-02-2012 18:48
წინადადების მიღება იწყება14-02-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n309


შედეგები / ცვლილებები

N309-1
დამატების თარიღი20-02-2012 15:28
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n309_02
contest_n309_03
contest_n309_04


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 14-02-2012 18:48
წინადადებების მიღება დაწყებულია 14-02-2012 18:48
გამარჯვებული გამოვლენილია 20-02-2012 15:34