დეტალური ინფორმაცია

N311
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის მერია აცხადებს კონკურს (ქალაქ ქუთაისში ჭაბუკიანის ქუჩაზე არსებული სასულეს მიმდებარე ტერიტორიის) საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით
შემსყიდველიქალაქ ქუთაისის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი212721170
გამოცხადების თარიღი14-02-2012 19:01
წინადადების მიღება იწყება14-02-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n311


შედეგები / ცვლილებები

N311-1
დამატების თარიღი22-02-2012 12:29
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n311_02
contest_n311_03
contest_n311_04
contest_n311_05
contest_n311_06
contest_n311_07


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 14-02-2012 19:01
წინადადებების მიღება დაწყებულია 14-02-2012 19:01
გამარჯვებული გამოვლენილია 22-02-2012 12:40