დეტალური ინფორმაცია

N314
დასახელებათვითმმართველი ქალაქი რუსთავი აცხადებს კონკურსს (ქალაქ რუსთავში, XI-ე მკ/რ–ნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მშენებარე საცურაო აუზის მიმდებარე ტერიტორიის) არქიტექტურულ და საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველითვითმმართველი ქალაქი რუსთავი
საიდინტიფიკაციო კოდი216433287
გამოცხადების თარიღი15-02-2012 16:37
წინადადების მიღება იწყება21-02-2012
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n314


შედეგები / ცვლილებები

N314-1
დამატების თარიღი24-02-2012 17:25
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n314_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 15-02-2012 16:37
წინადადებების მიღება დაწყებულია 21-02-2012 10:05
კონკურსი არ შედგა 24-02-2012 17:26