დეტალური ინფორმაცია

N316
დასახელებაახალციხის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (ქ. ახალციხეში, ხელოვნურ ტბასთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციოსამუშაოების) საპროექტო მომსახურების საკონკურსო წესით სახელმწიფო შესყიდვაზე
შემსყიდველიახალციხის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი224086352
გამოცხადების თარიღი15-02-2012 17:59
წინადადების მიღება იწყება15-02-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n316


შედეგები / ცვლილებები

N316-1
დამატების თარიღი29-02-2012 14:59
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n316_02
contest_n316_03
contest_n316_04
contest_n316_05
contest_n316_06
contest_n316_07
contest_n316_08


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 15-02-2012 17:59
წინადადებების მიღება დაწყებულია 15-02-2012 18:00
გამარჯვებული გამოვლენილია 29-02-2012 15:01