დეტალური ინფორმაცია

N319
დასახელებაახალციხის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (ქ. ახალციხეში სარკინიგზო სადგურის შენობისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაციისა და განვითარებისათვის სასტუმრო კომპლექსის მოწყობის) საპროექტო მომსახურების საკონკურსო წესით სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიახალციხის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი224086352
გამოცხადების თარიღი16-02-2012 11:47
წინადადების მიღება იწყება16-02-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n319


შედეგები / ცვლილებები

N319-1
დამატების თარიღი29-02-2012 15:14
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n319_02
contest_n319_03
contest_n319_04
contest_n319_05
contest_n319_06
contest_n319_07
contest_n319_08
contest_n319_09


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 16-02-2012 11:47
წინადადებების მიღება დაწყებულია 16-02-2012 11:47
გამარჯვებული გამოვლენილია 29-02-2012 15:16