დეტალური ინფორმაცია

N320
დასახელებასაგარეჯოს მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (ქ.საგარეჯოში ეთნოგრაფიული მუზეუმის რეაბილიტაციისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის) არქიტექტურული, საინჟინრო და დაგეგმარების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველისაგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა
საიდინტიფიკაციო კოდი238154849
გამოცხადების თარიღი16-02-2012 16:20
წინადადების მიღება იწყება17-02-2012
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n320


შედეგები / ცვლილებები

N320-1
დამატების თარიღი24-02-2012 17:49
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n320_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 16-02-2012 16:20
წინადადებების მიღება დაწყებულია 17-02-2012 10:14
კონკურსი არ შედგა 24-02-2012 17:50