დეტალური ინფორმაცია

N326
დასახელებამცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (ცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ოთხი სპოტული მოედნის) არქიტექტურულ და საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიმცხეთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი236094196
გამოცხადების თარიღი21-02-2012 18:50
წინადადების მიღება იწყება22-02-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n326
contest_n326_02


შედეგები / ცვლილებები

N326-1
დამატების თარიღი07-03-2012 00:15
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n326_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 21-02-2012 18:50
წინადადებების მიღება დაწყებულია 22-02-2012 09:54
გამარჯვებული გამოვლენილია 07-03-2012 00:17