დეტალური ინფორმაცია

N330
დასახელებათვითმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერია აცხადებს კონკურსს საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიქალაქ ქუთაისის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი212721170
გამოცხადების თარიღი23-02-2012 12:17
წინადადების მიღება იწყება23-02-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n330


შედეგები / ცვლილებები

N330-1
დამატების თარიღი29-02-2012 19:41
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n330_02
contest_n330_03
contest_n330_04
contest_n330_05
contest_n330_06
contest_n330_07


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 23-02-2012 12:17
წინადადებების მიღება დაწყებულია 23-02-2012 12:18
გამარჯვებული გამოვლენილია 29-02-2012 19:42