დეტალური ინფორმაცია

N332
დასახელებაყაზბეგის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს დ.სტეფანწმინდის ცენტრში მდებარე ალ.ყაზბეგის ძეგლის არქიტექტურულ –მხატვრული პროექტის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი241499473
გამოცხადების თარიღი23-02-2012 19:03
წინადადების მიღება იწყება27-02-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n332


შედეგები / ცვლილებები

N332-1
დამატების თარიღი30-03-2012 22:31
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n332_02
contest_n332_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 23-02-2012 19:03
წინადადებების მიღება დაწყებულია 27-02-2012 10:01
გამარჯვებული გამოვლენილია 30-03-2012 22:33