დეტალური ინფორმაცია

N334
დასახელებათვითმმართველი ქალაქი რუსთავი აცხადებს კონკურსს (ქალაქ რუსთავში, XI-ე მკ/რ–ნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მშენებარე საცურაო აუზის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის (პარკინგის გათვალისწინებით)) არქიტექტურულ და საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველითვითმმართველი ქალაქი რუსთავი
საიდინტიფიკაციო კოდი216433287
გამოცხადების თარიღი27-02-2012 18:05
წინადადების მიღება იწყება05-03-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n334


შედეგები / ცვლილებები

N334-1
დამატების თარიღი26-03-2012 13:49
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n334_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 27-02-2012 18:05
წინადადებების მიღება დაწყებულია 05-03-2012 10:00
გამარჯვებული გამოვლენილია 26-03-2012 13:52