დეტალური ინფორმაცია

N339
დასახელებასაქართველოს იუსტიციის სამინისტრო აცხადებს კონკურსს ქ. თბილისის პროკურატურის ძველი ოფისის და ვაკე–საბურთალოს რაიონული ოფისის შიდა სარეკონსტრუქციო სამუშაოების საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველისაქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საიდინტიფიკაციო კოდი203845349
გამოცხადების თარიღი29-02-2012 11:20
წინადადების მიღება იწყება29-02-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n339


შედეგები / ცვლილებები

N339-1
დამატების თარიღი16-03-2012 16:34
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n339_02
contest_n339_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 29-02-2012 11:20
წინადადებების მიღება დაწყებულია 29-02-2012 11:20
გამარჯვებული გამოვლენილია 16-03-2012 16:37