დეტალური ინფორმაცია

N343
დასახელებათვითმართველი ქალაქის – ბათუმის მერია აცხადებს კონკურსს 1921 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლ გმირთა მემორიალის ესკიზის და სკვერის მოწყობის საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველითვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი245576826
გამოცხადების თარიღი01-03-2012 12:15
წინადადების მიღება იწყება15-03-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n343


შედეგები / ცვლილებები

N343-1
დამატების თარიღი06-06-2012 18:15
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n343_02
contest_n343_03
contest_n343_04
contest_n343_05
contest_n343_06
contest_n343_07


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 01-03-2012 12:15
წინადადებების მიღება დაწყებულია 15-03-2012 10:01
გამარჯვებული გამოვლენილია 06-06-2012 18:18