დეტალური ინფორმაცია

N356
დასახელებაგარდაბნის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (ქ. გარდაბანში აღმაშენებლის ქუჩის #10, #60, სააკაძის ქუჩა #1, სადგურის ქუჩა #1 მდებარე საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვისათვის) საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის თაობაზე.
შემსყიდველიგარდაბნის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი226573204
გამოცხადების თარიღი12-03-2012 18:36
წინადადების მიღება იწყება12-03-2012
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n356


შედეგები / ცვლილებები

N356-1
დამატების თარიღი19-03-2012 20:38
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n356_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 12-03-2012 18:36
წინადადებების მიღება დაწყებულია 12-03-2012 18:36
კონკურსი არ შედგა 19-03-2012 20:39