დეტალური ინფორმაცია

N362
დასახელებასსიპ – სურსათის ეროვნული სააგენტო აცხადებს კონკურსს რეგიონალური ოფისებისათვის განკუთვნილი სტანდარტული პროექტის გადაკეთებისათვის საჭირო არქიტექტურულ და საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველისურსათის ეროვნული სააგენტო
საიდინტიფიკაციო კოდი205142200
გამოცხადების თარიღი13-03-2012 18:59
წინადადების მიღება იწყება22-03-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n362


შედეგები / ცვლილებები

N362-1
დამატების თარიღი23-03-2012 23:31
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n362_02
contest_n362_03
contest_n362_04
contest_n362_05


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 13-03-2012 18:59
წინადადებების მიღება დაწყებულია 22-03-2012 11:01
გამარჯვებული გამოვლენილია 23-03-2012 23:34