დეტალური ინფორმაცია

N365
დასახელებათვითმმართველი ქალაქი რუსთავი აცხადებს კონკურსს (ქ. რუსთავში ცურტაველის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული „გამარჯვების პარკის“ და მასში განთავსებული 2 მემორიალის) არქიტექტურულ და საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველითვითმმართველი ქალაქი რუსთავი
საიდინტიფიკაციო კოდი216433287
გამოცხადების თარიღი15-03-2012 11:55
წინადადების მიღება იწყება21-03-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n365
contest_n365_02


შედეგები / ცვლილებები

N365-1
დამატების თარიღი28-03-2012 19:40
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n365_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 15-03-2012 11:55
წინადადებების მიღება დაწყებულია 21-03-2012 10:19
გამარჯვებული გამოვლენილია 28-03-2012 19:42