დეტალური ინფორმაცია

N386
დასახელებაგარდაბნის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (სოფელ ზემო თელეთში გზის რეაბილიტაციის) საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის თაობაზე.
შემსყიდველიგარდაბნის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი226573204
გამოცხადების თარიღი21-03-2012 18:49
წინადადების მიღება იწყება21-03-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n386


შედეგები / ცვლილებები

N386-1
დამატების თარიღი10-04-2012 19:31
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n386_02
contest_n386_03
contest_n386_04
contest_n386_05


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 21-03-2012 18:49
წინადადებების მიღება დაწყებულია 21-03-2012 18:49
გამარჯვებული გამოვლენილია 10-04-2012 19:33