დეტალური ინფორმაცია

N389
დასახელებაახალციხის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (ქ. ახალციხეში, რუსთაველის ქ. №45-ში მდებარე შენობის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების) საპროექტო მომსახურების საკონკურსო წესით სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიახალციხის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი224086352
გამოცხადების თარიღი22-03-2012 18:54
წინადადების მიღება იწყება22-03-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n389


შედეგები / ცვლილებები

N389-1
დამატების თარიღი06-04-2012 17:22
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n389_02
contest_n389_03
contest_n389_04
contest_n389_05
contest_n389_06
contest_n389_07
contest_n389_08


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 22-03-2012 18:54
წინადადებების მიღება დაწყებულია 22-03-2012 18:54
გამარჯვებული გამოვლენილია 06-04-2012 17:25