დეტალური ინფორმაცია

N397
დასახელებაგარდაბნის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (ქ. გარდაბანში ოქტომბრის ქუჩაზე გზის საფარის ორმული დამუშავების) საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის თაობაზე.
შემსყიდველიგარდაბნის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი226573204
გამოცხადების თარიღი27-03-2012 18:41
წინადადების მიღება იწყება27-03-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n397


შედეგები / ცვლილებები

N397-1
დამატების თარიღი10-04-2012 19:43
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n397_02
contest_n397_03
contest_n397_04
contest_n397_05


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 27-03-2012 18:41
წინადადებების მიღება დაწყებულია 27-03-2012 18:41
გამარჯვებული გამოვლენილია 10-04-2012 19:47