დეტალური ინფორმაცია

N407
დასახელებაწალენჯიხის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (ქ. წალენჯიხის ცენტრში მდებარე სკვერის ტერიტორიაზე კვების ობიექტის, სავაჭრო ობიექტის და ელექტრონული საათის მოწყობის) საპროექტო მომსახურეობის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიწალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი242739248
გამოცხადების თარიღი05-04-2012 12:29
წინადადების მიღება იწყება05-04-2012
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n407


შედეგები / ცვლილებები

N407-1
დამატების თარიღი26-04-2012 23:44
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n407_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 05-04-2012 12:29
წინადადებების მიღება დაწყებულია 05-04-2012 12:29
კონკურსი არ შედგა 26-04-2012 23:46