დეტალური ინფორმაცია

N408
დასახელებაშემოსავლების სამსახური აცხადებს კონკურსს (შემოსავლების სამსახურის პორტალ „ყაზბეგის“ შენობის) არქიტექტურული პროექტის შედგენის მომსახურებაზე.
შემსყიდველიშემოსავლების სამსახური
საიდინტიფიკაციო კოდი204525585
გამოცხადების თარიღი05-04-2012 15:49
წინადადების მიღება იწყება05-04-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n408


შედეგები / ცვლილებები

N408-1
დამატების თარიღი21-02-2013 18:36
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n408_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 05-04-2012 15:49
წინადადებების მიღება დაწყებულია 05-04-2012 17:05
წინადადებების მიღება დაწყებულია 05-04-2012 17:33
გამარჯვებული გამოვლენილია 21-02-2013 18:39