დეტალური ინფორმაცია

N409
დასახელებაქობულეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (ქ. ქობულეთში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციული საზღვრის მიმდებარედ სარეკრიაციო ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და განვითერების) არქიტექტურულ-სამშენებლო საპრ. დოკუმენტაციის სახ. შესყიდვების მიზნით.
შემსყიდველიქობულეთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი247001890
გამოცხადების თარიღი06-04-2012 15:56
წინადადების მიღება იწყება21-04-2012
სტატუსი კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n409


შედეგები / ცვლილებები

N409-1
დამატების თარიღი02-05-2012 16:50
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n409_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 06-04-2012 15:56
წინადადებების მიღება დაწყებულია 21-04-2012 10:16
კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით 02-05-2012 16:56