დეტალური ინფორმაცია

N411
დასახელებათვითმმართველი ქალაქ ფოთი აცხადებს კონკურსს (ფარნავაზ მეფის ქ. N1, N1ა, N3, N5, N7-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების შეფუთვის) საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე
შემსყიდველითვითმმართველი ქალაქი ფოთი
საიდინტიფიკაციო კოდი215138143
გამოცხადების თარიღი06-04-2012 19:01
წინადადების მიღება იწყება06-04-2012
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n411
contest_n411_02


შედეგები / ცვლილებები

N411-1
დამატების თარიღი30-04-2012 18:26
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n411_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 06-04-2012 19:01
წინადადებების მიღება დაწყებულია 06-04-2012 19:05
კონკურსი არ შედგა 30-04-2012 18:29