დეტალური ინფორმაცია

N5
დასახელებათვითმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერია (მის 4600, ქუთაისი, რუსთაველის გამზ. N 3, ს/კ 212721170 ტელ: 4-54-54) აცხადებს კონკურს საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.
შემსყიდველიქუთაისის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი212721170
გამოცხადების თარიღი04-03-2011 18:34
წინადადების მიღება იწყება04-03-2011
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიc_9667_5.pdf


შედეგები / ცვლილებები

N5-1
დამატების თარიღი11-04-2011 13:12
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დაკავშირებული დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიc_3150_1.pdf


N5-2
დამატების თარიღი15-04-2011 18:22
შენიშვნა

საკონკურსო სხდომის ოქმი, დამატებითი დოკუმენტები და ხელშეკრულება.

მიმაგრებული ფაილიc_7356_2.pdf


N5-3
დამატების თარიღი15-04-2011 18:22
შენიშვნა

საკონკურსო სხდომის ოქმი, დამატებითი დოკუმენტები და ხელშეკრულება.

მიმაგრებული ფაილიc_7368_3.pdf


N5-4
დამატების თარიღი28-04-2011 20:13
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიc_7192_4.pdf


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 15-03-2011 18:34
კონკურსი გამოცხადებულია 17-03-2011 12:38
გამარჯვებული გამოვლენილია 13-04-2011 18:37