დეტალური ინფორმაცია

N412
დასახელებაახალციხის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში (46 სოფელი) გათვალისწინებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების) საპროექტო მომსახურების საკონკურსო წესით სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიახალციხის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი224086352
გამოცხადების თარიღი11-04-2012 18:07
წინადადების მიღება იწყება11-04-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n412


შედეგები / ცვლილებები

N412-1
დამატების თარიღი24-04-2012 21:18
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_412_02
contest_412_03
contest_412_04
contest_412_05
contest_412_06
contest_n412_07


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 11-04-2012 18:07
წინადადებების მიღება დაწყებულია 11-04-2012 18:07
გამარჯვებული გამოვლენილია 24-04-2012 21:20