დეტალური ინფორმაცია

N414
დასახელებაახალციხის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (ქ, ახალციხეში 9 აპრილის ქუჩაზე მდებარე სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოების) საპროექტო მომსახურების საკონკურსო წესით სახელმწიფო შესყიდვაზე
შემსყიდველიახალციხის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი224086352
გამოცხადების თარიღი11-04-2012 18:15
წინადადების მიღება იწყება11-04-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n414


შედეგები / ცვლილებები

N414-1
დამატების თარიღი19-04-2012 21:29
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n414_02
contest_n414_03
contest_n414_04
contest_n414_05
contest_n414_06
contest_n414_07


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 11-04-2012 18:15
წინადადებების მიღება დაწყებულია 11-04-2012 18:16
გამარჯვებული გამოვლენილია 19-04-2012 21:55