დეტალური ინფორმაცია

N419
დასახელებააჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო აცხადებს კონკურსს (ერთსართულიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის (სარდაფითა და მანსარდით) მშენებლობისათვის) არქიტექტურულ-სამშენებლო საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიაჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
საიდინტიფიკაციო კოდი245429200
გამოცხადების თარიღი12-04-2012 17:35
წინადადების მიღება იწყება30-04-2012
სტატუსი კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n419


შედეგები / ცვლილებები

N419-1
დამატების თარიღი04-05-2012 23:27
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n419_02
contest_n419_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 12-04-2012 17:35
წინადადებების მიღება დაწყებულია 01-05-2012 10:01
კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით 04-05-2012 23:28