დეტალური ინფორმაცია

N429
დასახელებაგარდაბნის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (ქ. გარდაბანში მდებარე კორპუსებში პადვლების ამოწმენდისა და კანალიზაციის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების) საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის თაობაზე.
შემსყიდველიგარდაბნის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი226573204
გამოცხადების თარიღი17-04-2012 11:51
წინადადების მიღება იწყება17-04-2012
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n429


შედეგები / ცვლილებები

N429-1
დამატების თარიღი24-04-2012 16:58
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n429_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 17-04-2012 11:51
წინადადებების მიღება დაწყებულია 17-04-2012 11:51
კონკურსი არ შედგა 24-04-2012 17:01