დეტალური ინფორმაცია

N434
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის-ქუთაისის მერია აცხადებს კონკურს (ქ. ქუთაისში ზ. ჭავჭავაძის ქუჩის ბოლო მონაკვეთის მიმდ. ტერიტორიაზე გზის და ღია ნიაღვარსადენის, გუმათის დასახლებაში არსებული №28 საჯარო სკოლასთან მისასვ. გზის მოწყობის) საპროექტო დოკ. შესყ. მიზნით
შემსყიდველიქალაქ ქუთაისის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი212721170
გამოცხადების თარიღი20-04-2012 15:09
წინადადების მიღება იწყება20-04-2012
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n434


შედეგები / ცვლილებები

N434-1
დამატების თარიღი25-04-2012 15:32
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n434_02
contest_n434_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 20-04-2012 15:09
წინადადებების მიღება დაწყებულია 20-04-2012 15:22
კონკურსი არ შედგა 25-04-2012 15:33