დეტალური ინფორმაცია

N435
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის მერია აცხადებს კონკურს (ქ. ქუთაისში მრავალბინიანი, მაღლივი საცხოვრებელი სახლებისდაზიანებული სახურავის ზედა ნაწილების შეკეთებისათვის ) საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით
შემსყიდველიქალაქ ქუთაისის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი212721170
გამოცხადების თარიღი20-04-2012 16:44
წინადადების მიღება იწყება20-04-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n435


შედეგები / ცვლილებები

N435-1
დამატების თარიღი25-04-2012 15:23
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n435_02
contest_n435_03
contest_n435_04
contest_n435_05
contest_n435_06


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 20-04-2012 16:44
წინადადებების მიღება დაწყებულია 20-04-2012 17:06
გამარჯვებული გამოვლენილია 25-04-2012 15:27