დეტალური ინფორმაცია

N460
დასახელებამცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (ქ. მცხეთაში ჯავახიშვილის ქუჩიდან სასაფლაოს მიმდებარე ქუჩის გარე განათების მოწყობის და რუსთაველის ქუჩაზე სკვერის განათების სამუშაოების) არქიტექტურულ და საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიმცხეთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი236094196
გამოცხადების თარიღი08-05-2012 17:50
წინადადების მიღება იწყება08-05-2012
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n460


შედეგები / ცვლილებები

N460-1
დამატების თარიღი18-05-2012 17:13
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n460_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 08-05-2012 17:50
წინადადებების მიღება დაწყებულია 08-05-2012 17:51
კონკურსი არ შედგა 18-05-2012 17:17