დეტალური ინფორმაცია

N463
დასახელებააჭარის ა.რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო აცხადებს კონკურსს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭარისწყალში მდებარე მიწის ნაკვეთის ტოპოგრაფიული გეგმისა და არსებული შენობა-ნაგებობების არქიტექტურულ-საპროექტო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიაჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
საიდინტიფიკაციო კოდი245429200
გამოცხადების თარიღი10-05-2012 18:30
წინადადების მიღება იწყება15-05-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n463


შედეგები / ცვლილებები

N463-1
დამატების თარიღი17-05-2012 11:48
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n463_02
contest_n463_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 10-05-2012 18:37
წინადადებების მიღება დაწყებულია 15-05-2012 10:00
გამარჯვებული გამოვლენილია 17-05-2012 11:51