დეტალური ინფორმაცია

N478
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის მერია აცხადებს კონკურს (ქალაქ ქუთაისში ქუჩების (ჯამში 2,5 კმ–მდე) ასფალტო–ბეტონის საფარის მოწყობის) საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიქალაქ ქუთაისის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი212721170
გამოცხადების თარიღი21-05-2012 12:53
წინადადების მიღება იწყება21-05-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n478


შედეგები / ცვლილებები

N478-1
დამატების თარიღი25-05-2012 23:44
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n478_02
contest_n478_03
contest_n478_04
contest_n478_05
contest_n478_06
contest_n478_07
contest_n478_08
contest_n478_09


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 21-05-2012 12:53
წინადადებების მიღება დაწყებულია 21-05-2012 12:53
გამარჯვებული გამოვლენილია 25-05-2012 23:49