დეტალური ინფორმაცია

N479
დასახელებაახალციხის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (ქ. ახალციხეში, აბის დასახლებაში, გორის ქუჩაზე მდებარე რიტუალების სახლის საფასადე სამუშაოების) საპროექტო მომსახურების საკონკურსო წესით სახელმწიფო შესყიდვაზე
შემსყიდველიახალციხის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი224086352
გამოცხადების თარიღი21-05-2012 12:56
წინადადების მიღება იწყება21-05-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n479


შედეგები / ცვლილებები

N479-1
დამატების თარიღი01-06-2012 17:17
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n479_02
contest_n479_03
contest_n479_04
contest_n479_05
contest_n479_06
contest_n479_07


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 21-05-2012 12:56
წინადადებების მიღება დაწყებულია 21-05-2012 12:56
გამარჯვებული გამოვლენილია 01-06-2012 17:19