დეტალური ინფორმაცია

N482
დასახელებამცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (ს. ნავდარაანთკარის, ს. ძველი ქანდის, ს. ქსნისა და ს. მუხრანის მისასვლელი და შიდა გზების სამშ.-სარეაბილიტაციო სამუშაოების) არქიტექტურულ და საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიმცხეთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი236094196
გამოცხადების თარიღი21-05-2012 13:03
წინადადების მიღება იწყება21-05-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n482


შედეგები / ცვლილებები

N482-1
დამატების თარიღი01-06-2012 17:23
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n482_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 21-05-2012 13:03
წინადადებების მიღება დაწყებულია 21-05-2012 14:49
გამარჯვებული გამოვლენილია 01-06-2012 17:24