დეტალური ინფორმაცია

N484
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის-ქუთაისის მერია აცხადებს კონკურს (ქ. ქუთაისში ნიკეას დასახლებაში არსებული ქუჩების (საერთო სიგრძით 4 კმ–მდე) 16 სმ. სისქის ბეტონის საფარისა და ღია სანიაღვრეების მოწყობის) საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიქალაქ ქუთაისის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი212721170
გამოცხადების თარიღი22-05-2012 15:33
წინადადების მიღება იწყება22-05-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n484


შედეგები / ცვლილებები

N484-1
დამატების თარიღი29-05-2012 13:46
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n484_02
contest_n484_03
contest_n484_04
contest_n484_05
contest_n484_06
contest_n484_07


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 22-05-2012 15:33
წინადადებების მიღება დაწყებულია 22-05-2012 15:39
გამარჯვებული გამოვლენილია 29-05-2012 13:48