დეტალური ინფორმაცია

N486
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის მერია აცხადებს კონკურს (ქ. ქუთაისში ქუჩების (საერთო სიგრძით 6,2 კმ–მდე) 16 სმ. სისქის ბეტონის საფარის მოწყობის) საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიქალაქ ქუთაისის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი212721170
გამოცხადების თარიღი23-05-2012 16:33
წინადადების მიღება იწყება23-05-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n486


შედეგები / ცვლილებები

N486-1
დამატების თარიღი29-05-2012 18:17
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n486_02
contest_n486_03
contest_n486_04
contest_n486_05
contest_n486_06
contest_n486_07
contest_n486_08


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 23-05-2012 16:33
წინადადებების მიღება დაწყებულია 23-05-2012 16:33
გამარჯვებული გამოვლენილია 29-05-2012 18:19