დეტალური ინფორმაცია

N488
დასახელებასსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი „იბერია“ აცხადებს კონკურს (ქ. ქუთაისში ზ.ანჯაფარიძის №61 ში მდებარე საზოგადოებრივი კოლეჯი „იბერია“-ს ეზოში ახლად აშენებული სადურგლო სახელოსნოს გამწოვი სავენტილაციო სისტემის) საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველისაზოგადოებრივი კოლეჯი
საიდინტიფიკაციო კოდი212682051
გამოცხადების თარიღი23-05-2012 18:17
წინადადების მიღება იწყება23-05-2012
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n488


შედეგები / ცვლილებები

N488-1
დამატების თარიღი01-06-2012 15:51
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n488_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 23-05-2012 18:17
წინადადებების მიღება დაწყებულია 23-05-2012 18:18
კონკურსი არ შედგა 01-06-2012 15:54