დეტალური ინფორმაცია

N490
დასახელებაწალენჯიხის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (საქართველოს შსს სამეგრელო–ზემო სვანეთის სამხარეო სამმართველოს, წალენჯიხის რაინული სამმართველოს ტერიტორიაზე არსებული საცურაო აუზის რეაბილიტაციის სამუშაოების) საპროექტო მომსახურეობის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიწალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი242739248
გამოცხადების თარიღი24-05-2012 18:47
წინადადების მიღება იწყება24-05-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n490


შედეგები / ცვლილებები

N490-1
დამატების თარიღი12-06-2012 10:58
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n490_02
contest_n490_03
contest_n490_04
contest_n490_05


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 24-05-2012 18:47
წინადადებების მიღება დაწყებულია 24-05-2012 18:48
გამარჯვებული გამოვლენილია 12-06-2012 11:02