დეტალური ინფორმაცია

N498
დასახელებამცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (ქ. მცხეთის ისტორიულ უბანში მცხეთა- მთიანეთის სამხარეო ადმინისტრაციისა და მცხეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოების) არქიტექტურულ და საპროექტო მომს. სახ. შესყიდვაზე.
შემსყიდველიმცხეთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი236094196
გამოცხადების თარიღი30-05-2012 10:25
წინადადების მიღება იწყება30-05-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n498


შედეგები / ცვლილებები

N498-1
დამატების თარიღი13-06-2012 15:24
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n498_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 30-05-2012 10:25
წინადადებების მიღება დაწყებულია 30-05-2012 10:26
გამარჯვებული გამოვლენილია 13-06-2012 15:26