დეტალური ინფორმაცია

N499
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის მერია აცხადებს კონკურსს (ქ. ქუთაისში (ქუჩები, ჩიხები, ბინების წინა ეზოები) გარე განათების სამუშაოების) საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიქალაქ ქუთაისის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი212721170
გამოცხადების თარიღი31-05-2012 16:06
წინადადების მიღება იწყება31-05-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n499


შედეგები / ცვლილებები

N499-1
დამატების თარიღი08-06-2012 17:02
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n499_02
contest_n499_03
contest_n499_04
contest_n499_05
contest_n499_06
contest_n499_07
contest_n499_08
contest_n499_09


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 31-05-2012 16:06
წინადადებების მიღება დაწყებულია 31-05-2012 16:06
გამარჯვებული გამოვლენილია 08-06-2012 17:03