დეტალური ინფორმაცია

N500
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის მერია აცხადებს კონკურსს (ქ. ქუთაისში (გორა-საქუსლიას დაჩების ქუჩები) გარე განათების სამუშაოების) საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიქალაქ ქუთაისის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი212721170
გამოცხადების თარიღი31-05-2012 16:12
წინადადების მიღება იწყება31-05-2012
სტატუსი კონკურსი შეწყვეტილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n500


შედეგები / ცვლილებები

N500-1
დამატების თარიღი05-06-2012 17:17
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n500_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 31-05-2012 16:12
წინადადებების მიღება დაწყებულია 31-05-2012 16:12
კონკურსი შეწყვეტილია 05-06-2012 17:19