დეტალური ინფორმაცია

N502
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია აცხადებს კონკურსს სახანძროსამსახურისა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების შენობების მშენებლობისსაპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურებისსახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველითვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი245576826
გამოცხადების თარიღი31-05-2012 16:45
წინადადების მიღება იწყება31-05-2012
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n502


შედეგები / ცვლილებები

N502-1
დამატების თარიღი31-05-2012 16:47
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n502_02
contest_n502_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 31-05-2012 16:45
წინადადებების მიღება დაწყებულია 31-05-2012 16:46
კონკურსი არ შედგა 13-06-2012 15:16