დეტალური ინფორმაცია

N503
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის მერია აცხადებს კონკურსს (ქ. ქუთაისში საყრდენი კედლების მშენებლობის) საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით
შემსყიდველიქალაქ ქუთაისის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი212721170
გამოცხადების თარიღი31-05-2012 16:50
წინადადების მიღება იწყება31-05-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n503


შედეგები / ცვლილებები

N503-1
დამატების თარიღი08-06-2012 14:07
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n503_02
contest_n503_03
contest_n503_04
contest_n503_05
contest_n503_06
contest_n503_07


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 31-05-2012 16:50
წინადადებების მიღება დაწყებულია 31-05-2012 16:50
გამარჯვებული გამოვლენილია 08-06-2012 14:08